برگه‌ها

جوشکاری در آباکوس

سابروتین نویسی

ورکشاپ سابروتین نویسی آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این روز ها د…
جوشکاری در آباکوس

ورکشاپ تحلیل اتصالات چسبی در آباکوس

ورکشاپ تحلیل اتصالات چسبی در آباکوس   آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بو…
جوشکاری در آباکوس

مکانیک شکست

ورکشاپ مکانیک شکست در آباکوس آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این روز …
جوشکاری در آباکوس