برگه‌ها

شکل دهی فلزات در اباکوس

ورکشاپ شکل دهی فلزات در اباکوس آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این …

سابروتین نویسی

ورکشاپ سابروتین نویسی آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این روز ها د…

ورکشاپ ها

ورکشاپ های مرکز طراحی و مهندسی معکوس     ردیف نام ورکشاپ مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات ۱ ورکشاپ یک روزه مخترع شو ۸ ۱۲۰ ۲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن درﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ۸ ۱۲۰ ۳ ورکشاپ سواد اطلاعاتی ۸ ۱۲۰ ۴ …