ط آباکوس | شکل‌دهی فلزات - مرکز طراحی و مهندسی معکوس (ایلیا 3D)
آموزشگاه