ط سی‌اف‌ایکس - مرکز طراحی و مهندسی معکوس (ایلیا 3D)