مرکز طراحی و مهندسی معکوس – دانشکده فنی دانشگاه تهران

از تخصص اساتید و متخصصان خود در زمینه های زیر بهره می برد:

مهندسی معکوس

طراحی سه بعدی

اسکن سه بعدی

پرینت سه بعدی

پروژه های تحقیقاتی

آموزش

ما تمام توان خود را بکار می گیریم تا بتوانیم پروژه هایی را که شما عزیزان به ما می سپارید با نهایت دقت و مهارت

انجام دهیم.

هم چنین به نحوی شاسته پاسخگوی اعتماد شما باشیم.

مرکز طراحی و مهندسی معکوس دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال های اخیر پروژه های بسیاری را انجام داده است.

پروژه هایی از جمله مهندسی معکوس، اسکن سه بعدی، طراحی سه بعدی، پرینت سه بعدی و … را با موفقیت به انجام رسانده است.

با کلیک بر روی دکمه مورد نظر خود، اطلاعاتی در مورد فعالیت های ما بدست آورید.

باشد که با همکاری یکدیگر در جهت تعالی ایران عزیز گام برداریم.