برگه‌ها

دپارتمان مهندسی جوش
دپارتمان مهندسی جوش

دپارتمان مهندسی جوش

دوره های دپارتمان مهندسی جوش   ردیف نام دوره مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات ۱ بازرسی جوش سطح II , I ۱۰ روز ۲ آزمون ذرات مغناطیسی ( MT)       ۳ روز ۴۵۰۰۰۰ ۳ تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI) ۲۰ ساعت…