• فرآیند جوشکاری

  • کانتور دما در هتگام جوشکاری

  • کانتور دمایی خط جوش

آموزش جامع آباکوس با رویکرد جوشکاری
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW
آموزش جوشکاری به روش های ذوبی، جوشکاری مقاومتی  (SW)

اهمیت شبیه سازی جوشکاری در صنعت:

جوشکاری فرآیندی است که فلز پایه ذوب می شود. و به طور معمول یک ماده پرکننده برای تشکیل استخر مواد مذاب اضافه می شود.

همان طور که اطلاع دارید، در هنگام جوشکاری عیوب مختلفی ممکن است برای قطعه به وجود بیاید. و راه کار های مختلفی برای جلوگیری از این عیوب استفاده می شود.

بسیاری از متخصصین در این حوزه با توجه به تجربه عملی خود برای قطعه ها و مدل های مختلف از این روش ها بهره می گیرند.

ولی برای جوشکاری یک قطعه پیچیده ممکن است صد ها روش و مدل وجود داشته باشد.

 ابتدا قطعه مورد نظر را در نرم افزار های شبیه ساز شبیه سازی کرد. تا بتوان به راحتی و اطمینان از جوشکاری را انجام داد.

 

اعوجاج، ترک و تنش های پسماند:

از رایج ترین عیوب جوشکاری به وجود آمدن اعوجاج، ترک و باقی ماندن تنش های پسماند بر روی قطعه است.

در اثر جوشکاری اشتباه قطعه دچار تنش حرارتی و اعوجاج شده و از کیفیت آن کاسته می شود.

به منظور جلوگیری از اعوجاج روش های مختلفی استفاده می شود.

روش های عمده ای است کهدر جوشکاری استفاده می شود. شامل چند مرحله کردن جوشکاری، مقید کردن قطعه جوش، انجام جوش نقطه ای، پیش گرم کردن و عملیات حرارتی پس از جوشکاری است.

به وجود آمدن ترک می تواند عوامل متعددی داشته باشد. ولی یکی از رایج ترین آن ها تنظیم نبودن دمای قطعه در قبل و بعد از جوشکاریاست. و همچنین عدم حفاظت از حوزچه مذاب است.

تنش های پس ماند هم می تواند باعث کاهش مقاومت قطعه و شکست آن تحت بارگزاری شود.

مزایای شبیه سازی جوش در آباکوس:

با استفاده از شبیه سازی جوشکاری می توانید. با بهینه کردن جوشکاری اعوجاج و تنش های حرارتی پسماند در قطعه را کاهش دهید.

در شبیه سازی جوشکاری می توانید. تنش در نقاط مختلف در تمام قطعه را در تمام لحظات جوشکاری و پس از آن بررسی کنید.

با مطالعه و بررسی سرعت سرد شدن جوش می توانید. نوع شاخه بندی و ساختار اتمی جوش خود را بررسی کنید.

برای جوشکاری خودرو ها و قطعات پیچیده که بعضا چندین هزار نقطه جوش لازم است استفاده شود. و شبیه سازی آن ها می توان در هزینه ها و وقت و انرژی صرفه جویی کند.

می توانید طول عمر قطعات اتصالی و همچنین نوع کیفیت پاس های جوشکاری را بررسی نمایید.

راهکار اصلی برای شبیه سازی :

هنگام شبیه سازی فرایند جوشکاری با اباکوس دو راهکار اصلی هنگام تنظیم مدل وجود دارد.این راهکارها به منظور ارزیابی رفتار ساختاری اتصالات جوش می باشد.

  1. رفتار حرارتی و ساختاری باید با یکدیگرکوپل باشد.
  2. در طی فرآیند جوشکاری باید مواد اضافه شود. این نیز باعث تغییر مرزها و در نتیجه موقعیت مکانی مرزها می شود.

 

 

ساده ترین روش اتصال جوش حرارتی و رفتار ساختاری انجام یک تحلیل تنش گرمایی پیوسته است. در این حالت ابتدا آنالیز حرارتی انجام می شود. و سپس دمای محاسبه شده در این آنالیز حرارتی در طی تجزیه و تحلیل ساختاری اعمال می شود. با این روش خواص ساختاری بر نتایج حرارتی تأثیر نمی گذارد.

 

 

آباکوس چگونه جوشکاری را شبیه سازی می کند؟

نرم افزار آباکوس و نرم افزار های تحلیل گر همگی از یک روش کلی با نام آنالیز اجزاء محدود استفاده می کنند.

FEA یا همان آنالیز اجزاء محدود به صورت عددی با تقسیم کردن مدل به سلول های بسیار کوچک یا همان المان ( element ) حل را انجام می دهد.

FEA  برای شبیه سازی های مختلفی از قبیل، سازه ای، حرارتی ، سیالاتی، ارتعاشی و سایر موارد استفاده می شود.

نرم افزار آباکوس نیز با استفاده از این روش قابلیت تحلیل و شبیه سازی فرآیند جوشکاری را دارد.

 

شبیه سازی جوش در نرم افزار

اعتبار سنجی شبیه سازی جوش

چرا FEA در صنعت اهمیت دارد ؟؟؟؟؟

تجزیه و تحلیل عناصر محدود (FEA) برای صنایع مختلف استفاده میشود. خصوصاً مواردی که نیاز به پیش بینی شکست یک ساختار ، یا مواد در هنگام فشارهای ناشناخته دارند بسیار مهم است. زیرا به طراحان این امکان را می دهد تا تمام استرسهای موجود در ساختار را درک کنند. این هزینه های تولید را کاهش می دهد که اگر نمونه ای از سازه واقعاً ساخته و آزمایش شود ، اتفاق می افتد. 

FEA از سیستم پیچیده ای از نقاط (گره ها) استفاده می کند. و شبکه ای به نام مش را تشکیل می دهد. این مش برنامه ریزی شده است تا تمام مواد ، خصوصیات و سایر عوامل سازنده را تشکیل دهد. و سپس نحوه واکنش آن به برخی از شرایط بار خاص ، مانند بارهای حرارتی ، گرانشی ، فشار یا نقطه را تعیین کند.

گره ها سپس به چگالی در کل ماده ، بسته به سطح استرس پیش بینی شده در یک منطقه خاص ، اختصاص می یابند.

 

مش بندی در FEA

 

به طور کلی ، نقاط دارای استرس بیشترمواذر زیرمی شوند.

(مانند گوشه های ساختمان یا نقاط تماس روی یک قاب ماشین). معمولاً از استرس کم و یا بدون استرس ، چگالی گره بیشتری دارند.

هنگامی که محققان نتایج FEA را بررسی می کنند. آنها می آموزند که چگونه ساختار به فشارهای مختلف پاسخ می دهد. به این ترتیب ، لازم نیست یک نمونه اولیه از ساختار ساخته شود.و این تا زمانی اذامه پیدا می کند که اکثر  تئوری” از سیستم خارج شوند.

انواع روش های جوشکاری:

روش های جوشکاری شاید بالغ بر صد ها مدل و روش داشته باشد. باتوجه به ویژگی های آن ها، مهندسین دسته بندی های مختلفی برای آن ها در نظر می گیرند.
به صورت کلی می توان آن ها را در پنج دسته طبقه بندی کرد.
  1. جوشکاری جرقه ای ( Arc welding )
  2. جوشکاری با اکسیده شدن گاز ( جوشکاری با گاز)
  3. جوشکاری مقاومتی
  4. جوشکاری حالت جامد ( Solid – state )
  5. سایر روش ها

در ادامه قصد داریم روش هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. و شما احتمالا در صنعت بیشتر با آن ها در ارتباط هستید را معرفی کنیم.

جوش کاری TIG:

در این روش که بسیار معمول است که نام دیگر جوشکاری جرقه ای تنگستن ( GTAW) می نامند.

در این روش الکترود ثابت ( غیر مصرفی) از فلز تنگستن ساخته شده است و دوب نمی شود.

این روش را می توان بدون فلز پر کننده نیز انجام داد.

می توان از فلز پرکننده نیز استفاده کرد که در این صورت باید با دست نگه داشته شود و تغذیه کند.

استفاده از یک کپسول گاز برای حفاظت از سطح جوش نیز می تواند کمک کند.

جوشکاری TIG

جوشکاری flux-cored:

این روش مشابه روش TIG می باشد. تنها تفاوت در فلز پرکننده است.

فلز پرکننده در این روش دارای روکشی می باشد. که پس از ذوب باعث حفاظت از ناحیه جوش شده. و جوش بهتر و با کیفیت تری ایجاد می کند.

ممکن است از پودر به جای این نوع از الکترود ها استفاده شود. وسپس پودر سطح جوش را می پوشاند. و باعث افزایش کیفیت جوش می شود.

این روش معمولا برای جوش هایی که نیازبه دمای زیادی می باشند استفاده می شود. مانند قطعات ضخیم و سنگین .

جوشکاری استیک ( Stick) :

این روش جوش کاری نیز شبیه جوش کاری TIG است. در این روش از الکترود قابل جایگزین نقش فلز پرکننده را دارد.

در این روش جرقه از انتها استیک تولید شده. و الکترود ذوب و به عنوا فلز پر کننده استفاده می شود.

خود الکترود استیک می تواند روکشی داشته باشد. که گاز و مواد مذاب برای محافظت ایجاد کند.

 

جوشکاری به روش MIG :

جوشکاری MIG بسیار به شبیه TIG است. با این تفاوت که در این روش الکترود به عنوان فلز پر کننده مصرف می شود.

می توان از گاز خنثی برای جلوگیری از اکسید شدن فلز استفاده کرد.

در این روش الکترود توسط دستگاه حرکت می کند و با توجه به سرعت جوشکاری ذوب و مصرف می شود.

جوشکاری ستون لیزری:

در این روش جوشکاری می توان برای فلزات و ترموپلاستیک ها استفاده کرد. همان طور که نام آن مشخص است در این روش از لیزر استفاده می شود.

لیزر به عنوان منبع حرارتی باعث ذوب و جوشکاری می شود. در این روش می توان انواع فولاد ها، آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم جوشکاری کرد.

از این روش برای جوشکاری اتوماتیک و رباتیک استفاده می شود. در تولید خودرو ها از این روش استفاده می گردد.

جوشکاری با ستون الکترونی:

در این روش الکترون ها با سرعت حرکت می کنند و با برخورد به سطح انرژی لازم برای ذوب را تامیین می کنند.

از این روش برای جوش کاری های خاص در فضای خلا استفاده می کنند.

جوشکاری پلاسما:

جوشکاری پلاسما شبیه جوشکاری TIG می باشد، اما در این روش از جرقه کوچک تر استفاده می شود.

این روش دقت بیشتری دارد. دمای آن بیشتر است. گاز در این روش بسیار داغ شده و مانند پلاسما می شود.

پلاسما جریان را عبور داده و باعث ایجاد جرقه و ذوب و جوشکاری می شود.

در این روش جوشکاری تا عمق بیشتری انجام شده و همچنین سرعت جوشکاری بیشتر است.

جوشکاری هیدروژن:

در این روش با استفاده از گاز هیدروژن و دو الکترود تنگستن جرقه ایجاد شده و هیدروژن داغ شده و جوشکاری انجام می شود.

جوشکاری اصطکاکی:

در این روش که معمولا برای قطعات با سطح مقطع زیاد و مقطع دایره ای استفاده می شود. یک قطعه با سرعت بر روی دیگری تحت فشار می چرخد تا به حالت خمیری در بیایند. در این حالت چرخش متوقف شده و قطعات با فشار در یک دیگر فرو می روند و جوش می خورند.

جوشکاری مقاومتی:

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با روش های مختلف جوشکاری می توانید اینجا کلیک کنید.

جوشکاری پلاسما

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

محتوی و هدف دوره :

نرم افزار Abaqus یکی از پر کاربردترین نرم افزار های مهندسی است. این نرم افزار در زمینه فرم دهی و تحلیل های مهندسی کاربرد فراوان دارد. در این دوره داوطلب با یادگیری مدل و شبیه سازی جوش در آباکوس آشنا می گردد. همچنین یادگیری سابروتین می تواند هر نوع تحلیل جوش را با هندسه های پیچیده به راحتی انجام دهد.

سرفصل ذوره اباکوس در جوش

۱_قابلیت نرم افزار آباکوس در شبیه سازی جوشکاری و تنظیمات لازم برای مدل سازی.

۲_ اهمیت مش ریزی و پارتیشن زنی در شبیه سازی جوشکاری.

۳_شبیه سازی جوشکاری با استفاده از سابروتین نویسی.

۴_معرفی سابروتین DFLUX& SFLIM و نحوه استفاده از آن.

۵_ معرفی و کاربرد مدل حرارتی فریمن و گلداگ.

۶_معرفی آنالیز حساسیت مش و کاربرد آن.

۷_استخراج نتایج و کار با نرم افزار .EXCEL

۸_شبیه سازی جوشکاری  تک و چند پاسه  برای دو صفحه و دو لوله.

9_ جوشکاری در هندسه های خاص سپری و شاخه ای

۱۰_ اعمال بار های ثانویه تنش های هیدرواستاتیک یا موضعی و .. بعد از جوشکاری

۱۱_جوشکاری مقاومتی نقطه ایSW ، پارامترها، کاربرد ها و روش های مدل سازی

۱۲_ تعریف مقاومت تماسی و الکتریکی

۱۳_ مدل سازی SW به صورت متقارن محوری یا صفحه ای و سه بعدی

۱۴_ جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW ، پارامترها،کاربرد ها و روش های مدل سازی پارتیشن زنی و مش ریزی مناسب

۱۵_ مدل سازی FSW به روش DFLUX  المان های اویلری و المان های لاگرانژی

 

مخاطبین:

این دوره می تواند برای کلیه دانشجویان فنی مهندسی در زیر شاخه های رشته مکانیک، نفت، طراحی خودرو، طراحی صنعتی و رشته مهندسی جوش و متالوژی..  هم چنین  افراد شاغل در شرکت هایی که در حوزه جوشکاری، تست های غیرمخرب و مخرب و طراحی قطعات، ابزار و ماشین آلات فعال هستند بسیار مفید باشد.

آنچه باید از دوره آنلاین بدانید.

شرکت طراحی و مهندسی معکوس ایلیا با بسترسازی با کیفیت و مناسب برای برگزاری کلاس های آنلاین اقدام کرده است.
در این بستر با امکان سازی  همزمانی کلاس آنلاین و حضوری شرایط را برای آموزش دانش آموختگان در شهرستان های مختلف ایران و خارج از کشور فراهم کرده است.
برای آشنایی با محیط آنلاین ما را در آپارات دنبال کنید .

کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک تمامی شاخه ها ، مهندسی هوافضا ،مهندسی پزشکی ،مهندسی رباتیک ،مهندسی مکاترونیک ،مهندسی برق و صنعتگران در حوزه کارگاه های ماشین ابزار ،کارگاه های خودروهای سبک و سنگین ،کارگاه های هیدرولیک و پنوماتیک و …

به پیش نیاز خاصی نیاز نمی باشد.

آشنایی کامل با تئوری و نحوه عملکرد سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک در صنعت و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد این سیستم ها در مکانیزم حرکتی دستگاه ها و ابزارآلات صنعتی و کارگاهی

بلی ، بعد از اتمام این دوره مدرک معتبر دوزبانه با مهر برجسته اعطا می گردد.

موردنیاز نمی باشد.

بلی ، کلیه دوره های این مرکز هم بصورت حضوری و هم بصورت غیرحضوری برگزار می گردد.