اسکن سه بعدی (3D Scan) چیست ؟

اسکنرهای سه بعدی

اسکنر سه بعدی ابزاری است که به کمک آن می توان اطلاعاتی را از شکل ظاهری و نمای خارجی یک قطعه بدست آورد . این تکنولوژی یکی از سریعترین و ساده ترین راه های دریافت اطلاعات از فرم و شکل یک قطعه است .اطلاعات اسکن سه بعدی در نهایت تبدیل به مدل سه بعدی از قطعه مورد نظر میشود . روش های مختلفی برای ساخت اسکنر های سه بعدی وجود دارد.  هر یک از روش ها مزیت ها ، معایب ،  هزینه  و محدودیت های  مربوط به خودش را دارد. بسیاری از این محدودیت ها مربوط به ویژگی های قطعاتی هستند که اسکن سه بعدی میشوند .

بخش زیادی از این محدودیت ها تا به حال برطرف شده اند اما بخش دیگری از آن ها در حال حاضر نیز وجود دارند. به طورمثال ، در تکنولوژی نوری ممکن است قطعات و تجهیزات با سطح صیقلی ، شفاف و آیینه ای با مشکلاتی روبرو شود، که برای رفع این مشکل از پودر اکسید تیتانیوم استفاده میکنند.

فیلم نحوه کارکرد اسکن سه بعدی و بازرسی قطعه: