دوره ارتعاشات در متلب

بدون ترديد صدا وارتعاش ازمعضلات اساسي دنياي صنعتي بوده وخيل عطيمي ازانسان ها چه درمحل كار وچه درمحل زندگي از آزار ناشي ازآنها درمخاطره اند. دراين حالت انسان درمحيطي پراسترس با منابع صدا و ارتعاش همزيستي توام با ناراحتي را تحمل ميكند.
از يك سو تعداد كثيري از شاغلين به واسطه حرفه خود مجبور به مواجهه با اين دو عامل فيزيكي مي باشند از سوي ديگر ميدانيم كه وجود سر و صدا وارتعاش زياد دردستگاهها نشانگرعملكرد نامطلوب و باعث استهلاك تدريجي آنها ميباشد.اين دستگاهها بخش مهمي از انرژي سيستم را به صورت امواج مكانيكي هدرمي دهند.
لذا هم از لحاط بهداشتي وهم از لحاظ اقتصادي لازم است تا آنجا كه ممكن است اين دو عامل كنترل و تعديل شوند.اصولا توليد سروصداي و لرزش زياد در تعدادي زيادي از ماشين آلات نشانگر ضعف درفناوري ساخت آنهاست .
هدف عالي در كنترل ارتعاش حفظ سرمايه هاي صنعت است كه در اولويت اول حفظ سلامتي پرسنل ودر اولويت بعدي حفاظت از خود تجهيزات و ماشين آلات ميباشد. دراين نوشته هدف ما توضيح كلي و رعايت اختصار ميباشد،

ارتعاش چيست ؟
ارتعاش عبارت است از نوسان مكانيكي يك جسم حول نقطه تعادل اش كه داراي دامنه وسرعت وشتاب مشخص مي باشد.

جداساز چیست؟
لرزه گیر یا جداساز ارتعاش ، یک قطعه ارتجاعی است که با ایجاد انعطاف پذیری flexibility)) و میرایی ِDamping))ِ، انرژی ارتعاش را کاهش یا بکلی از بین میبرد.میرایی خاصیتی است که باعث جذب انرژی ارتعاش شده و از ایجاد تشدید Resonance) ) در ماشین الات جلوگیری میکند.از لحاظ تعداد وتنوع ، بیش از صدها نوع لرزه گیر وجود دارد.
در یک تقسیم بندی کلی میتوان از لرزه گیرهای فلزی شامل (فنرهای حلقوی و اتصالات اکاردیونی) ، لرزه گیرهای لاستیکی ، دسته موتور ، کمک فنربادی ، ایزولاتور زلزله وداکت های پارچه ای نام برد.

اثرات مخرب ارتعاش برماشين آلات  :

ايجاد ترك وشكست دراجزاي ضعيف تر ماشین
افزايش مصرف انرژي
نياز مداوم به تعميرات وجوشکاری
كاهش توليد به دليل افزايش زمان هاي توقف
انتقال ارتعاش به تجهيزات مجاور و اخلال در کارکرد آنها
ايجاد سروصداي زياد درمحيط كار

اثرات ارتعاش برانسان :

كاهش دقت و تمركزو راندمان کاری
كاهش آستانه تحمل( مخصوصا درفصول سرد كه استرس سرمايي نيز وجود دارد).
ایجاد بیماری های دست و بازو و استخوانی
افزايش فشارخون ومشكلات گوارشي روده و معده
كاهش تدريجي شنوائي وشروع وزوزگوش