عنوان دوره
بازرسی به روش التراسونیک

ASNT UT Level I & II

دوره بازرسی جوش وقطعات صنعتی به روش التراسونیک(UT)

اهداف دوره:

تست التراسونیک (UT) یا فراصوتی یکی از روشهای تست های غیر مخرب میباشد که عمدتاً جهت تشخیص عیوب داخلی مواد، قطعات و سازه ها استفاده میگردد.تست التراسونیک به طور معمول جهت بازرسی قطعات تولیدی به روشهای ریخته گری، نورد، فورج، اکسترود، ورقهای نازک، انواع جوش های نفوذی و اندازه گیری میزان کاهش ضخامت لوله ها و مخازن استفاد میشود.

مدت دوره:

این دوره بصورت فشرده و 40 ساعت می باشد.

سرفصل کارگاه :

با توجه به مهارتهای فنی مورد نیاز کارکنان آزمایش آلتراسونیک، کارگاه عملی برای این دوره درنظر گرفته شده است که عبارتند
از:
 آشنایی با نحوه راه اندازی دستگاه عیب یاب آلتراسونیک
 آموزش کالیبراسیون دستگاه و بلوک های استاندارد
 اموزش نحوه اجرای آزمایش آلتراسونیک
 تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از آزمون بر اساس معیار پذیرش استاندارد
 نحوه تهیه و تنظیم گزارش آزمایش آلتراسونیک

سرفصل تئوری :

سرفصل مطالب این دوره بر اساس الزامات آیین نامه 1A-TC-SNT ASNT تدوین شده و به شرح ذیل میباشد:
 پایه و اساس امواج آلتراسونیک
 معرفی انواع امواج آلتراسونیک
 خصوصیات و ویژگی اموج آلتراسونیک
 نحوه تولید، انتشار و جذب انرژی امواج آلتراسونیک
 رفتار امواج آلتراسونیک در فصل مشترک دو محیط
 تولید کننده های امواج آلتراسونیک
 انواع روش ها و تکنیک های انجام آزمون آلتراسونیک
 انواع روبش ها (Scan (و نحوه نمایش آنها
 معرفی انواع پراب ها و کاربرد و قابلیت های آنها
 آشنایی با دستگاه های آلتراسونیک
 بلوک های کالیبراسیون و نحوه کالیبره کردن)کالیبراسیون مسافت و حساسیت و(…
 تشریح نحوة تعیین مکان عیوب و ارزیابی ناپیوستگی ها
 معرفی انواع عیوب و نحوه تشخیص آنها
 تشخیص اکوهای نامربوط در تست آلتراسونیک
 آشنایی با استانداردهای مربوطه و معیارهای پذیرش طبق استانداردهای مختلف
 آشنایی با گزارشنویسی و تکمیل فرم تست آلتراسونیک
 بیان مزایا و محدودیتهای روش و مقایسه با سایر روشهای آزمونهای غیرمخرب و…
 انجام آزمون عملی آلتراسونیک بر روی نمونه جوش های دارای عیب و بلوک های کالبیراسیون

برای مشاهده ویدیو های بیشتر بازرسی به روش التراسونیک ASNT UT Level I & II به صفحه ی آپارات ما بپیوندید .