طراحی و نظارت بر نصب انواع برج‏های تفکیک پالایشگاهی و پتروشیمی

محتوی و هدف دوره

یکی از مهم ترین تجهیزات فرآیندی که در صنایع مربوط به نفت و گاز وجود دارد، برج های جداسازی می باشند. کار این تجهیزات، جداسازی اجزای موجود در یک ترکیب می باشد که هر کدام از این اجزاء می توانند ارزش بسیار بالایی در مقایسه با ترکیب اولیه داشته باشند. جداسازی برای مخلوط های همگن و غیر همگن صورت می گیرد. اگر مخلوطی که جداسازی می شود همگن باشد، جداسازی می تواند تنها با افزودن و یا ایجاد فاز دیگری درسیستم انجام شود. به عنوان مثال در جداسازی یک مخلوط گازی، فاز دیگر می تواند به وسیله چگالش جزئی انجام شود. در صورتیکه یک مخلوط ناهمگن داشته باشیم، جداسازی می تواند به طور فیزیکی و با استفاده از تفاوت دانسیته بین فازها انجام گیرد.

سرفصل دوره

  ۱- آشنایی با انواع برج‏های تقطیر شامل:

.Iشناخت کامل قطعات Internal و External انواع برج‏های تقطیر (سینی‏دار، پرشده و…)

.IIآموزش نقشه خوانی قطعات Internal و  External برج‏های تقطیر

.IIIشناخت انواع سینی‏ها و پکینگ‏ها و آشنایی با معایب و مزایای آن‏ها

.IVشناخت برج‏های تقطیر سینی‏دار جدید تحت عنوان High Performance Tray

.Vآشنایی با نحوه ساخت، حمل، نصب، نظارت و Boxup انواع برج‏های تقطیر

.VIآشنایی با عمکرد فرایندی و هیدرولیکی برج‏های تقطیر

.VIIآشنایی با راه‏اندازی برج‏های تقطیر در پالایشگاه

۲- طراحی برج تقطیر:

.I  طراحی هیدرولیکی برج‏های تقطیر سینی‏دار (Sieve، Valve و…)

.II  طراحی هیدرولیکی برج‏های پرشده

.III  آموزش تاثیر تغییر پارامترهای طراحی در عملکرد هیدرولیکی برج‏های تقطیر

۳- شبیه‏سازی برج‏های تقطیر:

.I  شبیه‏سازی انواع برج تقطیر سینی‏دار و پرشده به صورت کامل توسط نرم‏افزار  KG Tower

.IIشبیه‏سازی انواع برج تقطیر سینی‏دار و پرشده به صورت کامل توسط نرم‏افزار  Aspen Hysys

مخاطبین دوره

این دوره می تواند برای کلیه دانشجویان فنی مهندسی در رشته‏های مکانیک، نفت، 
شیمی، تاسیسات، طراحی صنعتی و همچنین افراد شاغل در صنعت نفت،
 پتروشیمی و ….. بسیار مفید باشد.