برداشت انرژی یا Energy Harvesting چیست؟

مشکل تامین انرژی

همه ما می دانیم که سوخت های فسیلی محدود و تمام شدنی هستند. استفاده از انرژی های محیطی مانند انرژی خورشیدی، باد، دریا و … به صورت گسترده در حال افزایش می باشد؛ همچنین تکنولوژی نیز با سرعت زیادی به منظور افزایش کارایی این نوع از انرژی ها در حال پیشرفت می باشد.

در مقیاس های دیگر اما مقدار زیادی از انرژی های کوچک هدر می رود که در صورت جمع آوری آن ها می توان آن ها را مورد استفاده قرار داد. بازیابی حتی از کسری از این انرژی ها نیز تاثیر به سزایی در محیط زیست و اقتصاد می گذارد. این جاست که انرژی هاروستینگ مهم تلقی می شود.

برداشت انرژی ( Energy harvesting ) چیست؟

برداشت انرژی یا جمع آوری انرژی به معنای جمع آوری انرژی های کوچکی است که ممکن است به هر شکلی هدر رود. می تواند به صورت نور، صدا، گرما، لرزش و یا حرکت باشد. از این انرژی جمع آوری شده در موارد زیر استفاده می شود:

·        افزایش کارایی یا راندمان  مانند استفاده از گرمای کامپیوتر برای تامین بخشی از انرژی خود کامپیوتر

·        به وجود آمدن تکنولوژی های جدید مانند : شبکه سنسور های بی سیم

هم چنین در این روش می توان برای واسیل التکرونیکی از باتری های بسیار کوچک تری استفاده کرد. که این امر خود مزایای بسیاری دارد، از قبیل:

·        عدم نیاز به نگه داری و تعمیر باتری

·        مناسب با محیط زیست

·        استفاده در تجهیزات جدید مانند استفاده از سنسور های در زیر آب

موفقیت در استفاده از این روش نیازمند دانش در زمینه های متعدد فیزیک می باشد مانند:

·        جمع آوری انرژی

·        علم مواد

·        علم مهندسی سیستم ها

کجاها می توان برداشت انرژی انجام داد؟

انرژی در تمام پروس های صنعتی و تمام تکنولوژی های امروز هدر می رود، بنابر این می توان در هر زمینه ای که فکر می کنید این روش را استفاده کرد و انرژی را باز یافت کرد.

چگونه می توان انرژی را بازیافت کرد؟

·        لرزش، جا به جایی و صوت را می توان با استفاده از پیزوالکتریک ها جمع آوری کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.

·        انرژی حرارتی نیز توسط مواد ترموالکتریک و پایروالکتریک می تواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود.