مقدمه:

سنگ زنی Dressing فرآیندی اطلاق می شود که در آن از ذرات ساینده به عنوان ابزار جهت براده برداری اسفاده می شود.

ساخت قطعات با استفاده از فرآیند سنگ زنی دارای قدمت زیادی بوده و انسان های نخستین پی بردند که با سایش ابزارآلات خود با سنگ های ساینده می توانند آنها را تیز و برنده کنند.

امروزه فرآیند سنگ زنی در کشورهای صنعتی حجم ۲۰ تا ۲۵ درصد از فرآیندهای ماشین کاری را به خود اختصاص داده است.

از سنگ زنی در فرآیند تولید بیشتر قطعات مهندسی استفاده می شود .
و یا حداقل این کالاها توسط ماشین ها و تجهیزاتی تولید می شوند که خود توسط فرآیند سنگ زنی پرداخت و دقیق شده اند.

سنگ زنی grinding

مکانیسم فرآیند سنگ زنی

ازنظر صنعت ماشین کاری، خاص بودن فرایند سنگ زنی به ابزار مورد استفاده در این روش براده برداری مرتبط می شود.

ابزار سنگ زنی (چرخ سنگ) از دوبخش تشکیل شده است.
یکی از دانه های ساینده که وظیفه براده برداری را برعهده دارند و دیگری چسب نگه دارنده که این ذرات ساینده را نگه داشته و ابزار سنگ زنی را شکل داده است.

سنگ زنی grinding

مواد تشکیل دهنده سنگ چرخ

انسان های ماقبل تاریخ از شن و ماسه به عنوان ذرات ساینده و از باند سیلیکاتی به عنوان چسب و نگه دارنده این ذرات برای ساخت ابزار ساینده خود استفاده می کردند.

چرخ سنگ های مدرن امروزی از دانه های ساینده ساخت بشر به همراه باند مناسب ساخته می شوند.

در فرآیند سنگ زنی هر دانه ساینده به عنوان یک لبه برنده عمل کرده و در نهایت عملیات براده برداری توسط چرخ سنگ انجام می پذیرد.

بنابراین می توان گفت که چرخ سنگ دارای بی نهایت لبه برنده است که با همدیگر امکان عملیات براده برداری و ماشینکاری را فراهم می سازند.

سنگ زنی grinding

سنگ زنی grinding

چرخ های سنگ با جنس دانه های متفاوت

عملیات Dressing در فرآیند سنگ زنی 

ابزار فرآیند سنگ زنی از ذرات ساینده ای تشکیل شده که توسط یک باند در سطح چرخ سنگ نگه داشته شده اند.

دانه های ساینده سطح چرخ سنگ به عنوان میکرولبه های برنده ای عمل کرده که حین براده برداری با سطح قطعه کار درگیر می شوند.

توزیع خاص این ذرات و مورفولوژی آن ها، توپوگرافی سطح چرخ سنگ را تشکیل می دهد.

سنگ زنی grinding

 سطح میکروابزارسنگ با دانه های الماس

قبل از انجام فرآیند سنگ زنی شکل ماکروسکوپی چرخ سنگ ابتدا آماده می شود که این عملیات ممکن است در حین فرآیند و جهت اصلاح شکل کلی چرخ سنگ نیز انجام گیرد.

آماده سازی چرخ سنگ شامل Truing و Dressing می باشد.

عملیات Truing عبارت است از اصلاح شکل ماکروسکوپیک چرخ سنگ . به گونه ای که دارای کمترین خطای عدم استوانه ای بودن باشد که علاوه بر مورد فوق، Truing شامل ایجاد یک پروفیل مناسب روی سطح چرخ سنگ نیز می باشد.

Dressing عبارت است از حذف باند نگه دارنده از سطح سنگ و تیز کردن و شکل دادن دانه های ساینده روی سطح چرخ سنگ به طوری که فضای کافی برای براده ها وجود داشته باشد.

سنگ زنیمفهوم عملیات Truing و Dressing

پارامترهای فرآیند Dressing عبارتند از : سرعت دوران سنگ،

عمق Dressing ،

سرعت باربرداری (feed rate)

روانکار (MQL)

Dressing grinding

مفهوم عمق و سرعت باربرداری

مقاله های مرتبط را بخوانید…