دوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی سطح یک و دو

ASNT RTI Level I & II

توضیحات دوره :

 این دوره در 20 ساعت برگزار میشود ،  که شامل دو بخش تئوری و کارگاهی میباشد .

سرفصل کارگاه :

کارگاه عملی تفسیر فیلم رادیوگرافی

آشنایی با تجهیزات و ابزار مورد استفاده در تفسیر فیلم
آموزش فیلم خوانی و درک مشخصات مندرج در فیلمها
اموزش نحوه استفاده از دانسیتومتر
تفسیر نشانه های مشاهده شده در فیلم ها و ارزیابی بر اساس معیار پذیرش استاندارد
نحوه تهیه و تنظیم گزارش تفسیر فیلم رادیوگرافی

سرفصل تئوری :

 روشهای رایج آزمون های غیرمخرب شامل بازرسی چشمی، تست مایعات نافذ، تست ذرات مغناطیسی، تست جریان­های گردابی و تست آلتراسونیک

فرآیندهای مختلف ساخت مواد و تجهیزات شامل ریخته­گری، آهنگری، نورد، اکستروژن، جوشکاری و متالورژی پودر و عیوب متداول این روشها

 اصول روش رادیوگرافی 

 مبانی اولیه فیزیکی مواد

 مواد رادیواکتیو (نحوه تولید وخصوصیات آنها)

 نیمه عمر و اکتیویته ویژه

انواع اشعه­های ایکس و گاما، نحوه تولید و خصوصیات آنها 

برخورد اشعه با مواد و تأثیرات آن

یونیزاسیون، اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و جفت یون­سازی

تضعیف اشعه و حفاظت در برابر آن

ضخامت لایه نصف کننده و قانون عکس مربع­ها

  روش­های تشخیص نوع و میزان اشعه (TLD، Film Badge و …)

تجهیزات پرتودهی و منابع اشعه (دوربین های گاما، تیوب اشعه ایکس، شتاب دهنده­ها، بتاترون­ها  و ..)

تکنیک­های رادیوگرافی

 طیف الکترومغناطیس

 قدرت نفوذ و کیفیت اشعه

 طیف اشعه ایکس

 طیف اشعه گاما

 تشکیل سایه و اعوجاج آن

 عدم وضوح هندسی

 تعیین عمق عیوب در رادیوگرافی

صفحات فزون­ساز

فیلم های رادیوگرافی و ساختار آنها

سرعت فیلم و طبقه بندی آنها

عدم وضوح ذاتی فیلم

نحوه تشکیل تصویر بر روی فیلم

محاسبه زمان پرتودهی

محاسبه شدت جریان و ولتاژ پرتودهی ایکس

منحنی پرتودهی

دانسیته رادیوگرافی و کنتراست

منحنی مشخصه (H & D)

شاخص کیفیت تصویر (I.Q.I)

حساسیت رادیوگرافی و نحوه محاسبه آن

کنتراست فیلم، جسم و وضوح

عملیات ظهور و ثبوت فیلم­های رادیوگرافی

عیوب ناشی از فرآیند ظهور و ثبوت (Artifacts)

تکنیک­های پرتودهی

تک دیواره

دو دیواره (دو تصویر و تک تصویر و بیضوی)

روش پانورامیک

روش استفاده از چند فیلم بصورت همزما

نشانه­ها، ناپیوستگی­ها و عیوب

عیوب فرآیندهای ریخته­گری (ماسه، گریز از مرکز، دائمی و …) و تصاویر رادیوگرافی آنها

عیوب فرآیندهای شکل دهی ( آهنگری، نورد و اکستروژن ) و تصاویر رادیوگرافی آنها

عیوب روشهای مختلف جوشکاری و تصاویر رادیوگرافی آنها

ارزیابی و تفسیر عیوب

 گزارش نویسی

برای مشاهده ویدیو های بیشتر دوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی سطح یک و دو ASNT RTI Level I & II به صفحه ی آپارات ما بپیوندید .

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید