دوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی سطح یک و دو

ASNT RTI Level I & II

توضیحات دوره :

 این دوره در 20 ساعت برگزار میشود ،  که شامل دو بخش تئوری و کارگاهی میباشد .

سرفصل کارگاه : 

در دوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی می آموزید:

آشنایی با تجهیزات و ابزار مورد استفاده در تفسیر فیلم
آموزش فیلم خوانی و درک مشخصات مندرج در فیلمها
اموزش نحوه استفاده از دانسیتومتر
تفسیر نشانه های مشاهده شده در فیلم ها و ارزیابی بر اساس معیار پذیرش استاندارد
نحوه تهیه و تنظیم گزارش تفسیر فیلم رادیوگرافی

سرفصل تئوری :

در دوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی می آموزید :

– روشهای رایج آزمون های غیرمخرب شامل بازرسی چشمی، تست مایعات نافذ، تست ذرات مغناطیسی، تست جریان­های گردابی و تست آلتراسونیک
– فرآیندهای مختلف ساخت مواد و تجهیزات شامل ریخته­گری، آهنگری، نورد، اکستروژن، جوشکاری و متالورژی پودر و عیوب متداول این روشها
– اصول روش رادیوگرافی
· مبانی اولیه فیزیکی مواد
· مواد رادیواکتیو (نحوه تولید وخصوصیات آنها)
· نیمه عمر و اکتیویته ویژه
· انواع اشعه­های ایکس و گاما، نحوه تولید و خصوصیات آنها
· برخورد اشعه با مواد و تأثیرات آن
· یونیزاسیون، اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و جفت یون­سازی
· تضعیف اشعه و حفاظت در برابر آن
· ضخامت لایه نصف کننده و قانون عکس مربع­ها
· روش­های تشخیص نوع و میزان اشعه (TLD، Film Badge و …)
· تجهیزات پرتودهی و منابع اشعه (دوربین های گاما، تیوب اشعه ایکس، شتاب دهنده­ها، بتاترون­ها و ..)
– تکنیک­های رادیوگرافی
· طیف الکترومغناطیس
· قدرت نفوذ و کیفیت اشعه
· طیف اشعه ایکس
· طیف اشعه گاما
· تشکیل سایه و اعوجاج آن
· عدم وضوح هندسی
· تعیین عمق عیوب در رادیوگرافی
· صفحات فزون­ساز
· فیلم های رادیوگرافی و ساختار آنها

تفسیر فیلم رادیوگرافی

برای مشاهده ویدیو های بیشتر تفسیر فیلم های رادیوگرافی به صفحه ی آپارات ما بپیوندید .