دوره های دپارتمان مهندسی عمران

ردیف

نام دوره

مدت

شهریه (هزار تومان)

۱طراحی سازه با نرم افزار
ETABS&SAFE ( دوره مقدماتی )
40390
۲طراحی سازه با نرم افزار ETABS&SAFE ( دوره پیشرفته)40490
۳طراحی انواع اتصالات سازه فولادی به شکل
دستی منطبق بر مبحث دهم مقررات ملی و
AISC
30390
۴آموزش نرم افزار Tekla Structures30490
5طراحی سازه های صنعتی به کمک برنامه
SAP2000
30390

برای ثبت نام در دوره های کلیک کنید.