کلاس MATLAB

نرم افزار متلب در بسیاری از رشته های مهندسی کاربرد دارد. در رشته ی برق نیز این نرم افزار کاربرد های بسیار زیادی دارد. در شبیه سازی مدارات الکترونیک و قدرت گرفته تا پردازش تصویر و طراحی انواع فیلتر های دیجیتال به کمک این نرم افزار.

در کلاس MATLAB نحوه ی کار با این نرم افزار به صورت عمومی و تخصصی (برق) آموزش داده می شود.

در بحث پردازش دیجیتال مانند پردازش تصویر، پردازش صدا و فیلتر های دیجیتال این نرم افزار بسیار کاربرد دارد و

ارتباط تنگاتنگی میان این نرم افزار و FPGA وجود دارد به این صورت که پردازش دیجیتال را با این برنامه انجام داده و سپس آن را به تراشه ی FPGA منتقل می کنیم.

در دوره ی MATLAB برنامه نویسی، سیمولینک و GUI آموزش داده خواهد شد.

matlab

چند نمونه برنامه ی تدریس شده در کلاس MATLAB

برنامه ی تشخیص ولتاژ

در این برنامه از کاربر ولتاژی دریافت می شود. در صورتی که مقدار این ولتاژ کمتر از ۵۰ باشد، عبارت Low نمایش داده می شود، در صورتی که ولتاژ بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، عبارت Normal و در صورت بزرگتر بودن ولتاژ از ۱۰۰ عبارت High نمایش داده می شود.

 

رسم Sin به همراه مشتقش

در این برنامه تابع sin(x) به همراه مشتقش رسم می شود نخست از کاربر عدد محور زمان دریافت می شود و تا آن عدد نمودار رسم می شود. 

سیمولینک یکسو کنندگی دیود

در سیمولینک فوق می توان ولتاژ یکسو شده را مشاهده نمود. در این سیمولینک دو سنسور ولتاژ وجود دارد که ولتاژ را به کمیت قابل نمایش برای صفحه ی Scope تبدیل می کنند. این دو سنسور ولتاژ از منوی View گزینه ی Library Browser در کتابخانه ی Sim Scape و قسمت Foundation Library و سپس Electrical آورده شده اند در حالی که Scope از کتابخانه ی Simulink قرار داده شده است که برای تطابق این دو کتابخانه وجود این سنسور ولتاژ الزامی است. بلوک PS Simulink Converter برای تبدیل خروجی سنسور به کمیت قابل نمایش روی Scope بکار می رود. برای سیمولینک وجود یک بلوک Solver الزامی است. این بلوک در کتابخانه ی Simscape قرار دارد.

نتیجه ی سیمولینک، شکلی مشابه شکل زیر دارد:

در سیمولینک شکل زیر علاوه بر یکسو سازی دیود، با دو مقاومت تقسیم ولتاژ نیز صورت گرفته است که در شکل زیر مشاهده می شود:

در شکل بالا شکل موج بنفش قبل از یکسو سازی و شکل موج زرد رنگ بعد از تقسیم مقاومتی است.

 

ماشین حساب با قابلیت محاسبه ی سینوس و غیره

در این GUI کاربر می تواند علاوه بر چهار عمل اصلی از توابع دیگری مانند sin، cos، log و غیره برای رسم نمودار استفاده نماید. علاوه بر این می توان فرمت نمایش را نیز تعیین نمود.

 

رسم نمودار های از پیش تعریف شده

در این برنامه کاربر می تواند نمودار های مختلفی را که در قسمت آموزش نیز به آنها اشاره شد را انتخاب کرده و با کلید بر روی کلید Update شکل نمودار را برای عدد ۱ تا ۱۰ مشاهده نماید. در این GUI با کلیک بر روی گزینه ی Update تابع Callback اجرا می شود و در این تابع با توجه به گزینه ی انتخابی از منو ها، Handles شکل ها با تابع set تغییر خواهد کرد. فرمت پیچیده تر این GUI می تواند به این صورت باشد که کاربر حد نمودار را وارد کند و سپس نرم افزار MATLAB برای کاربر نمودار عدد وارد شده را رسم نماید (مشابه تمرین های قبلی