دپارتمان مهندسی جوش

دوره های دپارتمان مهندسی جوش

ردیف نام دوره مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات
۱ بازرسی جوش سطح CWI) II , I)  ۱۰ روز
۲ آزمون ذرات مغناطیسی ( MT)      

۳ روز

۴۵۰۰۰۰
۳ تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI) ۲۰ ساعت ۷۰۰۰۰۰
۴ آزمون مایعات نافذ (PT)     ۳ روز ۴۵۰۰۰۰
۵ مشخصات روش جوشکاری و تایید صلاحیت روش جوشکاری

(WPS, PQR)

۳ روز
۶ بازرسی به روش التراسونیک ASNT UT Level I & II ۴۰ ساعت ۱۱۰۰۰۰۰
۷ آلتراسونیک آرایه فازی ( Phased Array Ultrasonic ) ۱۰ روز
۸ بازرسی چشمی (CWI) ۳ روز ۷۹۰۰۰۰
۹ پک استتثنایی بازرسی جوش(PT،MT،CWI) ۴۰ ساعت ۱۰۰۰۰۰۰

برای ثبت نام کلیک کنید .