ورکشاپ سابروتین نویسی

آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود . 
این روز ها دانش آباکوس از امتیازات شاخص هر مهندس در زمینه ی پژوهشی و کاری محسوب می شود.در خیلی از مواقع به عنوان برگ برنده ی شما تلقی خواهد شد.

 

سرفصل :

مقدمه ای بر زبان فرتزن  

سابروتین dflux ( شار حزارتی) 

سابروتین dload ( بارگذاری)

سابزوتین disp  ( شزایط مرزی) 

سابروتین film ( ضزیب انتقال حرارت جابجایی)

سابروتین uvarm ( نتایج خروجی دلخواه) 

سابروتین usdfld  (تعزیف متریال)

سابروتین umat (تعریف متریال)

 

 

برای ثبت نام در دوره های کلیک کنید.