سابروتین نویسی در اباکوس

ورکشاپ سابروتین نویسی در آباکوس

(SUBROUTINE IN ABAQUS)

آباکوس (Abaqus) بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود . 
این روز ها دانش آباکوس از امتیازات شاخص هر مهندس در زمینه ی پژوهشی و کاری محسوب می شود.در خیلی از مواقع به عنوان برگ برنده ی شما تلقی خواهد شد.

سابروتین نویسی کامپوزیت

سابروتین نویسی یا زیر برنامه چیست؟؟

آباکوس طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی و تحلیل های کاربردی صنعتی ارائه می دهد.اما وقتی در مورد سابروتین یا زیر برنامه نویسی  کاربران در Abaqus صحبت می کنیم ، منظور ما چیست.؟ 

مثالی را می توان در بالا مشاهده کنید. تصور کنید که شما یک صفحه کامپوزیت چند لایه دارید. که در هنگام قرار گرفتن در معرض فشار در هواپیما  آسیب دیده است. این صفحه از دهانه گرافیت-اپوکسی با جهت های فیبر تشکیل شده است. که در یک طرح (-45 / + 45) قرار دارند. مدل شکست کامپوزیت پیچیده (خرابی ماتریس ، خرابی فیبر ماتریس ، آسیب برشی ، …) در آباکوس موجود نیست. بنابراین از طریق یک زیربرنامه Abaqus  کاربرآنرا تعریف می کند.

با توجه به حلگر های متفاوت نرم افزار آباکوس ،که به شرح زیر است.

زیربرنامه های گسترده ای را برای تحلیل و حل کردن موضوعات مختاف را فراهم کرده است .هر کدام از حلگر ها شامل زیر برنامه هایی می باشد.که شما با توجه به شرایط و پیچیدگی مسآله از ان استفاده میکنید.

راهنما سابروتین نویسی در آباکوس

در اینجا چند نمونه از سابروتین های کاربردی در آباکوس آورده شده است.

CREEP:

برای تعریف تغییر شکل ویسکوپلاستیک وابسته به زمان در ماده از این زیرروال استفاده کنید. تغییر شکل در رفتار انحرافی (خزش) و رفتار حجمی (تورم) تقسیم می شود.

FILM:

برای توصیف رفتار ضریب فیلم پیچیده (وابستگی به متغیر دما و میدان) و رفتار پیچیده دمای سینک از این زیر برنامه استفاده کنید.

(V) UEL:

در هنگام لزوم ایجاد المان با المان های زیر ساختی درآباکوس(Abaqus) موجود نیست ، از این زیربرنامه استفاده کنید.

(V) UAMP:

برای توصیف منطق کنترل از این زیرمجموعه استفاده کنید. درآباکوس(Abaqus) می توان حسگرها ، محرک ها و منطق کنترل را تعریف کرد. تا شامل مدل سازی منطق (مکاترونیک) شود.

الگوریتم استفاده از سابروتین ها در حلگرهای آباکوس

 نمونه از سابروتین های کاربردی در آباکوس در حلگر دینامیک سیالات محاسباتی  آورده شده است. که شامل دو شرایط مرزی فشار و سرعت می باشد.

زبان برنامه نویسی سابروتین های اباکوس با  زبان های برنامه نویسی فرترن. C++ ،C ویا پایتون نوشته میشود. به طور کلی فرترن جامع تر و روند کار با ان اسان تر است.

برنامه نویسی فرترن در سابروتین نویسی در آباکوس