طراحی انواع اتصالات سازه فولادی به شکل
دستی منطبق بر مبحث دهم مقررات ملی و
AISC

توضیحات دوره :

 این دوره در 30 ساعت برگزار میشود ،  که شامل دو بخش تئوری و کارگاهی میباشد .

سرفصل ها :

 1. معرفی اتصالات ساده مفصلی و گیردار
 2. طراحی اتصال مفصلی با جفت نبشی جان
 3. طراحی اتصال با نبشی نشیمن سخت نشده
 4. طراحی اتصال با نشیمن سخت شده
 5. طراحی اتصال تیر با مقطع کاهش یافته RBS
 6. طراحی اتصال جوشی با ورق روسری و زیرسری – WFP طراحی اتصال پیچی با ورق روسری و زیر سری BFP
 7. طراحی فلنجی 4 پیچی بدون ورق لچکی
 8. طراحی فلنجی 4 پیچی با ورق لچکی
 9. طراحی فلنجی 8 پیچی با ورق لچکی
 10. طراحی اتصال تقویت نشده جوشی
 11. طراحی اتصال تقویت نشده جوشی با وصله فلنجی
 12. طراحی اتصال درختی با وصله پیچی
 13. طراحی وصله ستونها
 14. طراحی وصله تیر
 15. طراحی ورقهای پیوستگی و چشمه اتصال
 16. طراحی ورقهای گاست مهاربندها
 17. طراحی صفحه ستون
 18. طراحی مهار جانبی

برای مشاهده ویدیو های بیشتر طراحی انواع اتصالات سازه فولادی به شکل دستی به صفحه ی آپارات ما بپیوندید .