طراحی بدنه خودرو در کتیا

طراحی بدنه خودرو در کتیا

سرفصل:

  1. آموزش محیط اسکچ تریسر
  2. آموزش مدل سازی کامل بدنه خودرو با استفاده از محیط های  Generative shape design و Freestyle

اهداف دوره:

  1. آشنایی با اصول طراحی خودرو
  2. تسلط بر طراحی و مدل سازی انواع بدنه خودرو
  3. تسلط بر مباحث طراحی سطوح و طراحی انواع مدل با فرم های پیچیده

کتیا پیشرفته

برای مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر به صفحه ی آپارت ما بپیوندید.