مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز

محتوی و هدف دوره

خوردگی عبارتست از تخریب مواد در اثر انجام واکنش‌های الکتروشیمیایی در محیط. خوردگی مواد، به ویژه فلزات، همه صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده و مهندسین این رشته همواره در تلاش هستند تا روشهای موجود برای مقابله با اثرات زیانبار این پدیده را بهبود بخشیده و یا روشهای نوینی برای این کار بیابند.سالانه هزینه‌های قابل توجهی برای جبران این پدیده‌ی مخرب پرداخت می‌شود. این خسارات اغلب شامل تعویض قطعه خورده شده، توقف کار، آتش سوزی و انفجار، آلودگی مواد تولیدی و … است.

از آنجا که گستره نفوذ خوردگی در صنایع بسیار وسیع است، به نظر می‌رسد، آشنایی با اصول و مبانی فرایند خوردگی و همچنین روشهای عمومی برای کنترل این پدیده، برای همه مهندسین شاغل در این زمینه ضروری است. دانش آموختگان این دوره می توانند پس از اتمام دوره در کلیه صنایع زیربنایی، و سبک و سنگین که با مسایل خوردگی روبرو هستند از آن جمله صنایع نفت و گاز، تاسیسات نفتی و حفاری دریایی، شبکه های شهری، صنایع هواپیمایی، نیروگاهها، تاسیسات زیرزمینی، صنایع کشتی سازی و اسکله و بنادر فعالیت نمایند.

سرفصل

مروری بر خوردگی و انواع آن در صنایع نفت و گاز

عوامل خوردگی در محیط های هیدروکربنی

مدل های محاسبه نرخ خوردگی و تکنیک های کنترل خوردگی

انتخاب آلیاژهای مقاوم به خوردگی

اصول انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز

پایش مدیریت خوردگی

ارزیابی مواد در محیط های ترش و شیرین

طراحی برنامه های بازرسی فنی

بررسی نمونه های کاربردی صنعت به همراه ارائه نرم افزار های ECE و Predict و مجموعه استانداردها و مقالات کاربردی

مخاطبین دوره

این دوره می تواند برای کلیه دانشجویان فنی مهندسی در زیر شاخه های رشته مکانیک، دانشجویان و مهندسان شیمی ، مهندس خوردگی ، بازرسان فنی تست مخرب و غیر مخرب و کلیه افرادی که در صنایع زیربنایی، سبک و سنگین که با مسایل خوردگی روبرو هستند بسیار مفید باشد