نقشه خوانی صنعتی

نقشه کشی و نقشه خوانی

محتوی و هدف دوره

شاید مهم ترین قدم در ساخت قطعات مکانیکی، طراحی و نقشه کشی قطعات است. در مهندسی مکانیک وقتی می خواهیم یک ماشین (منظور از ماشین، هر مجموعه هماهنگی از قطعات مکانیکی و غیره  که در همکاری با یکدیگر، عملی را انجام می دهند) را طراحی کنیم، ابتدا باید طرح ( در واحد طراحی شرح داده شده است )

و  ایده از قطعات و اجزاء تشکیل دهنده آن داشته باشیم. و بخواهیم ایده را به ثمر برسانیم نیاز داریم که در اولین قدم، نقشه قطعات و نیز نقشه مونتاژ (نقشه ای که در آن اجزاء در تماس با یکدیگر نشان داده می شوند و به نوعی نحوه تماس قطعات و نحوه و کار ماشین را توضیح می دهد) ماشین را آماده کنیم.

 سرفصل دوره

 1. آشنایی با انواع استاندارد نقشه کشی
 2. آشنایی با استاندارد کاغذهای نقشه کشی
 3. آشنایی با خطوط مورد استفاده در نقشه کشی صنعتی
 4. آشنایی با نحوه نمایش اجسام و رسم تصاویر(نقشه ساده)
 5. آشنایی با نقشه ی ترکیبی و ویژگی های آن
 6. آشنایی با نحوه نمایش رزوه و مشخصات آن در نقشه های صنعتی
 7. آشنایی با نحوه نمایش پیچ و مهره در نقشه های صنعتی
 8. آشنایی با انواع خار و نحوه نمایش آن ها
 9. آشنایی با نحوه نمایش جوش در نقشه های صنعتی
 10. آشنایی با پارامترهای چرخ دنده و نحوه نمایش چرخ دنده
 11. آشنایی با مفهوم تلرانس و تلرانس های عمومی
 12. آشنایی با انواع انطباقات

مخاطبین

 1. متخصصان، کارشناسان، سرپرستان و مدیران بخش های طراحی، تولید و مونتاژ
 2. کارشناسان، تکنسین ها و ممیزهای شرکت های کنترل کیفی
 3. شرکت های طراحی، تولیدی، تحقیقاتی
 4. کارشناسان، فارغ التحصیلان، دانشجویان رشته های مواد و متالورژی،مکانیک جامدات،ساخت و تولید، طراحی کاربردی، نقشه کشی صنعتی، عمران و …
 5. رشته های مهندسی و علاقه مندان

https://aparat.com/v/XZu5e

برش و انواع برش در نقشه کشی صنعتی