راهنمای ثبت نام

ثبت درخواست دوره های رایگان

مرکز طراحی و مهندسی معکوس

نحوه ثبت درخواست دوره آموزشی در مرکز طراحی و مهندسی معکوس بدین صورت است که ابتدا باید فرم موجود را تکمیل نمایید.
سپس جهت عضویت در گروه دوره مربوطه به آیدی تلگرام @ilia3D_admin  پیام دهید.

ثبت درخواست دوره رایگان