طراحی قالب پلاستیک و دایکست در کتیا 

محتوی و هدف دوره :

همانطور که می دانیم ، یکی دیگر از از قابلیت های نرم افزار کتیا ، طراحی قالب تزریق پلاستیک می باشد. در این دوره  کار در محیط های زیر انجام می شود:

Core & Cavity Design

Generative Shape Design

Mold Tooling Design

محیط قالب سازی از جمله محیط های کاربردی در نرم افزار کتیا می باشد. این محیط امکانات زیادی برای طراحی قالب در اختیار کاربران قرار می دهد. با به کارگیری این امکانات ، کاربران توانایی طراحی قالب های مختلف را خواهند داشت.

سرفصل های دوره : 

آشنایی با اصول مدلسازی طراحی قالب

آماده سازی مدل برای طراحی قالب

مروری بر استانداردهای روز قالبسازی

آشنایی با مکانیزم ها

طراحی قالب کامل با یک مدل ساده با جدایش ساده در محیط پارت

تشریح آنالیز در مولد فلو پروکست (Mold Flow)

طراحی قالب کامل با یک مدل باسطح جدایش پیچیده وقالب کف پران

تمرین آزاد و رفع اشکال

در فیلم های زیر ،قسمتی  از دوره های طراحی قالب مرکز طراحی و مهندسی معکوس را میتوانید مشاهده نمایید. 

 مخاطبین دوره :

کلیه دانشجویان فنی مهندسی در زیر شاخه های

رشته مکانیک ، مواد و متالورژِ ، طراحی خودرو ، طراحی صنعتی و …

افراد شاغل در صنایع ریخته گری ، قالب سازی ، قطعه سازی ،

خودرو سازی ، ابزار سازی و ماشین سازان

کتیا پیشرفته