طراحی قالب های فلزی در کتیا و اتوکد

سر فصل دوره :

  1. آشنایی با انواع قالب های فلزی
  2. بدست اوردن صفحات گسترده 
  3. تئوری برش و لقی نفوذ
  4. طراحی سنبه و ماتریس
  5. نحوه انتخاب پیچ و پین و فنر 
  6. نحوه انتخاب پرس مناسب و انواع پرس
  7. تئوری خمش 
  8. برگشت فنری
  9. طراحی قالب های مرحله ای
  10. انتخاب جنس برای ساخت قالب

کتیا پیشرفته

برای مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر به صفحه ی آپارت ما بپیوندید.