برگه‌ها

جوشکاری در آباکوس
جوشکاری در آباکوس

اتصالات چسبی در آباکوس

 اتصالات چسبی در آباکوس   آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این …
جوشکاری در آباکوس

مکانیک شکست

ورکشاپ مکانیک شکست در آباکوس آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این روز …
جوشکاری در آباکوس