برگه‌ها

مشکل سوراخ و شکاف در لایه های بالا تهران پرینت

مشکل سوراخ و شکاف در لایه های بالا تهران پرینت برای صرفه جویی در پلاستیک، اکثر نقاط ۳D چاپ را ایجاد می کند به یک پوسته جامد است که متخلخل، داخلی تا حدی توخالی احاطه کرده است. به عنوان مثال، داخل کشور، از بخش ممکن است ۳۰٪ درصد پر، که بدان معنی است…

ترشح به اندازه کافی اکستروژن پلاستیک

ترشح به اندازه کافی اکستروژن پلاستیک   هر یک از مشخصات در Simplify3D شامل تنظیمات که برای تعیین مقدار پلاستیک چاپگر ۳D باید اکسترود استفاده می شود. با این حال، به دلیل چاپگر ۳D هیچ بازخورد در مورد چگونگی پلاستیکی بسیار واقع برگ نازل فراهم نیس…