برگه‌ها

جابجایی مشغله لایه یا بی نظمی

جابجایی مشغله لایه یا بی نظمی بیشتر پرینترهای ۳D استفاده از یک سیستم کنترل حلقه باز است، که یک راه فانتزی می گویند که آنها هیچ بازخورد در مورد محل واقعی از toolhead. چاپگر به سادگی تلاش برای حرکت toolhead به یک مکان خاص، و امیدوار است که از …