برگه‌ها

پرینت سه بعدی با متریال ABSقابل پرداخت کاری و رنگ کاری به ازای هر ساعت پرینت ۱۲ هزار تومان

فیلامنت مناسب برای ساپورت

چه نوع فیلامنتی برای ساپورت گذاری مناسب است؟ فیلامنت مناسب برای ساپورت فیلامنت مناسب برای ساپورت گذاری هستند که بتوان آنها را بعد از اتمام پروسه پرینت به راحتی از قطعه اصلی جدا کرد و بهترین روش برای این کار حل کردن ماده ساپورت گذاری شده در …