برگه‌ها

educational classes

مهندسی معکوس چیست ؟ (قسمت اول)

مهندسی معکوس چیست (قسمت اول ) مهندسی حرفه ای مرکب از طراحی ، تولید ، ساخت و ساز و مدیریت زمان ،مواد و هزینه هاست. در سطحی بالاتر ، مهندسی به دو دسته تقسیم می شود . مهندسی پیش رو و مهندسی پس رو (مهندسی معکوس ) . مهندسی پیش رو (FORWARD) همان ر…