برگه‌ها

پروکست مقدماتی

پروکست مقدماتی

مقدمه پروکست    ریخته گری یکی از قدیمی‌ ترین فرآیندهای تولید قطعات فلزی است. تنوع گوناگون روش های ریخته گری و نیز زیاد بودن متغیرهای آن فرآیند سبب شده است که بهینه سازی این فرآیند مستلزم به کار گیری سیستم های نرم افزاری باشد. نرم افزار پروک…
دپارتمان مهندسی مواد

دپارتمان مهندسی مواد

دوره های دپارتمان مهندسی مواد