برگه‌ها

آلیاژهای حافظه دار

مقدمه ای بر مواد هوشمند (قسمت اول:آلیاژهای حافظه دار)

  آلیاژهای حافظه دار (Shape memory alloys یا به عبارتی SMA  ) از موضوعات پیشرو در تحقیقات دهه های اخیر بوده اند ، آنها برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گرفته اند ، برای قرن ها، فلزات به عنوان مواد ساختمانی نقش مهمی ا…