برگه‌ها

ترشح به اندازه کافی اکستروژن پلاستیک

ترشح به اندازه کافی اکستروژن پلاستیک   هر یک از مشخصات در Simplify3D شامل تنظیمات که برای تعیین مقدار پلاستیک چاپگر ۳D باید اکسترود استفاده می شود. با این حال، به دلیل چاپگر ۳D هیچ بازخورد در مورد چگونگی پلاستیکی بسیار واقع برگ نازل فراهم نیس…

فیلامنت ABS

فیلامنت ABS اکریلنیتریل استایرن بوتادین (ABS) دومین محبوب ترین فیلامنت چاپگر ۳D است. این فیلامنت ارزان، با دوام، کمی انعطاف پذیر، سبک وزن است، و می تواند آن را به راحتی اکسترود کرد که برای چاپ ۳D کامل است. این همان پلاستیکی مورد است…