نوشته‌ها

پرینت سه بعدی کربن با روش تولید مداوم از مایع

نگاهی کوتاه به سیر پیشرفت روش های تولید به کمک پرینت سه بعدی در این چند سال اخیر

پرینت مواد غذایی در رستوران به سفارش مشتری پرینت بافت های انسان