برگه‌ها

کتیا پیشرفته

ماکرونویسی در CATIA

ماکرونویسی در CATIA : این دوره در دوره ۴۰ و ۶۰ ساعتی برگزار میشود که مخاطب با توجه به نیاز خود و سر فصل ها ، در دوره شرکت میکند . این دوره در مدت ۴۰ ساعت برگزار میشود  سرفصل آموزش ماکرونویسی در CATIA   ردیف عنوان تو…
ماشین کاری در کتیا
کتیا پیشرفته
طراحی بدنه خودرو در کتیا
کتیا پیشرفته