نوشته‌ها

گريد های فولاد

گريد های فولاد جهت انتخاب گريد مناسب ابزار می بايست شناخت دقيقی از جنس مواد خام قطعه ای که قرار است ماشينکاری شود داشته باشيم. از اين رو شناخت کدهای فولاد لازم و ضروری است درزير بخشی از کد های استاندارد در فولادها در سيستم دين آورده شده …