تولید افزایشی یا پرینت سه بعدی

(ADDITIVEMANUFACTURING) چیست؟

تولید افزایشی یا پرینت سه بعدی(3d print) یک نام مناسب برای توصیف فن آوری هایی است که اشیاء سه بعدی را با اضافه کردن لایه بر لایه مواد تولید می کنند.و این مواد می توانند پلاستیک، فلز، بتن و شاید بافت های بدن باشند.

فناوری های رایج به تولید افزودنی با استفاده از کامپیوتر، نرم افزار مدل سازی سه بعدی (CAD) و دستگاه های تولید کننده و مواد لایه بندی شده انجام می شود. 

هنگامی که یک نقشه CAD تولید می شود. تجهیزات تولید افزودنی داده های CAD را می خواند. و از لایه های پیوسته مایع، پودر، ورق یا دیگر مواد به صورت  لایه به لایه قطعه مورد نظر را تولید می کند.

عناوین دیگر پرینت سه بعدی شامل موارد زیر است.

چاپ سه بعدی(3d print)، نمونه سازی سریع (RP)، تولید مستقیم دیجیتال .(DDM)، تولید لایه ای و تولید افزودنی را شامل می شود.

 

کاربردها

کاربرد های تولید افزودنی بی حد و حصر است استفاده اولیه از تولید افزودنی در قالب نمونه سازی سریع متمرکز بر مدل های پیش تولید شده است.

اخیرا تولید افزودنی برای ساخت محصولات نهایی در هواپیما، ترمیم دندان، ایمپلنت های پزشکی، اتومبیل ها و حتی محصولات رایج استفاده می شود.