نوشته های حامد ترکان

ریخته گری چدن

امروزقصد کردم یه صفحه برای خدمات ریخته ­گری چدن ها تهیه کنم که به صورت تخصصی تر روی این خانواده از مواد تمرکز کنم و به عنوان راهنما در اختیار صنعتگران و علاقهمندان این حوزه قرار بگیره. و مشوق این کار هم راه اندازی کارگاه مستقل ریخته گری چدنمون در بابل بود. روند ریخته گری […]