طراحان مرکز طراحی و مهندسی معکوس دانشکده فنی دانشگاه تهران از برجسته ترین طراحان مسلط به نرم افزار های طراحی سه بعدی می باشند.

طراحان این مرکز قادر به خلق اثاری می باشند که هنوز وجود خارجی ندارند و ما به این توانمندی خویش می بالیم.

در ادامه می توانید نمونه کارهای طراحی سه بعدی این مرکز را مشاهده بفرمایید.

برای امتحان میتوانید سفارش طراحی بدهید ما به کار خود اطمینان داریم.