tent/uploads

نرم افزار (Abaqus) نرم افزاری برای تحلیل های المان محدود می‌باشد.

Abaqus بطور گسترده ای در صنعت پلیمر، اتومبیل سازی، هوافضا و صنایع ساخت کالاهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

این نرم‌افزار به خاطر قابلیت گسترده در مدل سازی مواد مختلف و نیز توانائی سفارشی کردن  آن، در محیطهای تحقیقاتی بسیار محبوبیت دارد.