راهنمای ثبت سفارش مهندسی معکوس

نحوه ثبت سفارش مهندسی معکوس در مرکز طراحی و مهندسی معکوس بسیار ساده است. بدین صورت که ابتدا باید در سیستم ثبت نام نمایید.
کارشناسان ما پس از ثبت سفارش مهندسی معکوس شما به برآورد هزینه پروژه پرداخته و هزینه را به شما اعلام خواهند نمود. شما می تواند پس از یک روز کاری هزینه درج شده را پرداخت نمایید.

در قسمت توضیحات تمام آنچه که می خواهید را برای ما بنویسید و هر فایلی را که فکر میکنید به کارشناسان ما برای بهتر انجام دادن پروژه شما کمک خواهد کرد، برای ما آپلود کنید.