مرکز طراحی و مهندسی معکوس دانشکده فنی دانشگاه تهران

این مرکز با اعتماد کامل به تخصص کارشناسان فعال در مجموعه خود، قدم در مسیر انجام فرایند های مهندسی معکوس در سطح صنعتی نهاده است.

در ادامه بعضی از نمونه کار های مهندسی معکوس این مرکز انجام در معرض دید شما عزیزان قرار گرفته است.

در ادامه پروژه هایی را ملاحظه می کنید که از سوی کارفرما حساسیتی برای به نمایش در آمدن در سایت، وجود نداشته است،

افتخار این مرکز مورد اعتماد بودن آن توسط شما عزیزان است.