نوشته‌ها

مخترع شو

‌دوره‌ی ویژه‌ی یک روزه‌ مخترع شو با

برگه‌ها

شکل دهی فلزات در اباکوس

ورکشاپ شکل دهی فلزات در اباکوس آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این …

سابروتین نویسی

ورکشاپ سابروتین نویسی آباکوس بعنوان قوی ترین نرم افزار تحلیلی المان محدود در رشته ی مکانیک کاربرد های وسیع و گسترده ای دارد. حل اکثر پروژه های پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری بدون استفاده از این‌ نرم‌افزار عملا ممکن نخواهد بود .  این روز ها د…