مرکز طراحی و مهندسی معکوس

ارائه دهنده خدمات :

مهندسی معکوس دستگاه ها و قطعات صنعتی

طراحی و مدلسازی

نمونه سازی سریع و پرینت سه بعدی

پیاده سازی و ساخت ایده های صنعتی

مرکز طراحی و مهندسی معکوس

برگزاری دوره های مهندسی با رویکرد صنعتی و قیمت استثنائی

حضوری و آنلاین