نوشته های shirin sarrafi

هلدر های ماشين کاری Holders

  هلدر های ماشين کاری Holders هلدر های ماشين کاری يکی از مرسوم ترين ابزارهای براده برداری استفاده از نگه دارنده های اينسرت يا همانهلدر ميباشد. تنوع هلدرها در تراش و فرز بسيار بالاست در زير ابتدا به ساختار وهندسه وشناخت هلدر های فرز می پردازيم. هلدر های فرز انتخاب يک هلدر مناسب جهت عمليات ماشينکاری […]

اسپيندل و فيد حرکتی درابزارهای فرز

اسپيندل و فيد حرکتی | محاسبه سرعت در ابزارهای فرز Vc سرعت برشی Ap عمق برش در هر مرحله Ae مقدار استپ آور يا حرکت رو به جلو در هربرش Fz مقدار پيشروی هر دندانه n عده دوران اسپيندل Vf پيشروی Zn تعداد لبه های برشی محاسبه از طريق فرمول زير: محاسبه اسپيندل در ابزارهای […]

علت آسيب های وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار

علت آسيبهای وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار در اين بخش دليل عمده و معمول در tool life پایین تر ابزار برشی ميشود. Flank wear فرسايش لبه برشی در اثر تداوم برخورد با سطوح سخت و ناخالص قطعه کار راه حل: (گريد مقاوم به سايش انتخاب شود)   plastic deformation تغيير […]

اينسرت های فرز | کليد کد های استاندارد در اينسرت

کليد کد های استاندارد در اينسرت های فرز کليد کد های استاندارد در اينسرت های فرز در 10 پارامتر معرفی می شوند که در زير به ميليمتر آمده است (شرکت کرولوی IsO) 1. فرم هندسی اينسرت ازنظر زاويه تشکيل دهنده     2. زاويه ديواره لبه برشی   3. کلاس تلرانسی (ساختی)اينسرت     4. […]

کلید کدهای استاندارد در اينسرت های تراش

کلید کدهای استاندارد در اينسرت های تراش کلید کدهای استاندارد در اینسرت های تراش  در 13 پارامترمعرفی می شوند که در زیر به میلیمتر و اینچ آمده است. (شرکت سندویک)ISO 1- فرم هندسی اینسرت از نظر زاویه 2- زاویه آزاد اینسرت (زاویه دیواره) 3- کلاس تلرانسی اینسرت (دقت ساخت ابزار) کلاس تلرانسی به اینچ 4- […]

گريد های فولاد

گريد های فولاد جهت انتخاب گريد مناسب ابزار می بايست شناخت دقيقی از جنس مواد خام قطعه ای که قرار است ماشينکاری شود داشته باشيم. از اين رو شناخت کدهای فولاد لازم و ضروری است درزير بخشی از کد های استاندارد در فولادها در سيستم دين آورده شده _ اگر عدد داده شده بعد از […]

براده شکن ها Chip breaker

 براده شکن ها Chip breaker براده شکن ها Chip breaker نقش مهمی را در عمليات براده برداری ايفا ميکنند انتخاب صحيح يک براده شکن بسته به نوع عمليات خشن ويا پرداخت کاری دارد. يک براده خوب (استاندارد) کمک قابل توجهی به دفع گرما وخروج براده از محل ماشين کاری ميکند وطول عمر ابزار را به […]

پوشش ها Coating

پوشش ها Coating پوشش CVD با روش بخار شيميايی وبا ضخامت 5 ميکرون تا 0.2 ميباشد اين پوشش با گرمای حدود 1000 درجه ايجاد شده ولايه های کوتينگ چسبندگی بالا دارند ولبه های برشی گرد شده و مناسب نميباشد. ( انواع استيل- تيتانيوم و اينکونل S _ M _ N برای گروه مواد بالاتر است […]

کاربایدها (Carbides)

کاربایدها (carbides) اصولا « كاربايد carbide» اصطلاحي است كه به تركيب شيميايي فلز و كربن اطلاق مي شود. كاربايدها (carbides) به سه گروه تقسيم مي شوند: -1 سمانته 2- ريزدانه 3- پوششي كاربايدهاي  سمانتهبه دو گروه عمده تقسيم مي شوند: – گروه تنگستن كاربايد خالص – گروه تنگستن كاربايد آلياژي كه حاوي كاربايد تيتانيم يا كاربايد […]