خدمات ما

مرکز طراحی و مهندسی معکوس سعی نموده است که همواره نیازهای مشتریان خود را در طیف های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد و بنا بر نیاز آنها اقدام به ارائه خدمات متنوع و مناسب نماید . در ذیل با برخی از خدمات و سرویس های ما آشنا می شود .

0

دوره تا کنون

0

شرکت کننده

0

استاد مجرب

0

پروژه صنعتی