اينسرت

کليد کد های استاندارد در اينسرت های فرز

کليد کد های استاندارد در اينسرت های فرز

در 10 پارامتر معرفی می شوند که در زير به ميليمتر آمده است (شرکت کرولوی IsO)

1. فرم هندسی اينسرت
ازنظر زاويه تشکيل دهنده

 

 

2. زاويه ديواره لبه
برشی

 

3. کلاس تلرانسی
(ساختی)اينسرت

 

 

4. تيپ اينسرت از نظر وضعيت
لبه های برشی
ويا سوراخ دار ويا بدون سوراخ
بودن آن

 

5. طول يال لبه برش

6. ضخامت اينسرت

7. شعاع لبه برشی

8. وضعيت لبه برنده

9. جهت برشی ابزار

10. کد براده شکن يا وايپر

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از