دپارتمان مهندسی هوافضا

 
 

 

دوره های دپارتمان مهندسی هوا فضا

 
 

 

ردیف سرفصل نام دوره مدت دوره مبلغ تاریخ شروع
1 کتیای مقدماتی+ (کارگاه) 28 490 98/10/10
2 کتیا پیشرفته + (کارگاه) 28 540 98/11/10
3 مهندسی معکوس در کتیا 16 390 98/11/10
4 سالیدورک مقدماتی + (کارگاه) 24 340 98/11/10
5 سالیدورک پیشرفته + (کارگاه) 24 440 98/11/11
6 تحلیل تنش با سالیدورک 20 350 98/11/11
7 تحلیل تلرانس هندسی با سالیدورک 8 240 98/11/11
8 انسیس 24 390 98/11/11
9 متلب 20 260 98/11/11
10 کامسول 28 390 98/11/11
11 inventor 24 390 98/11/11
12 نقشه کشی و نقشه خوانی قطعات مکانیکی 20 390 98/11/11
13 CFX 24 300 98/11/11
14 کلید فولاد 8 210 98/11/11
15 انسیس فلوئنت و گمبیت 20 390 98/11/18
16 کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق 28 390 98/11/18
17 تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) 24 390 98/11/18
18 آباکوس پروژه محور 32 440 98/11/18
19 طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی 24 490 98/11/18