دپارتمان مهندسی هوافضا

دوره های دپارتمان مهندسی هوا فضا

 

 

ردیف نام دوره مدت شروع دوره ساعت شهریه (هزار تومان) توضیحات
۱ کتیا مقدمانی + (کارگاه) ۲۸ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۹۰
۲ کتیا پیشرفته + (کارگاه) ۲۸ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۴۵۰
۳ مهندسی معکوس در کتیا ۲۰ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۲۹۰
۴ سالیدورک مقدماتی + (کارگاه) ۲۴ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۲۹۰
۵ سالیدورک پیشرفته + (کارگاه) ۲۴ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۳۹۰
۶ تحلیل تلرانس هندسی با سالیدورک ۸ پنجشنبه ها یک روزه ۲۱۰
۷ تحلیل تنش با سالیدورک ۲۰ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۵۰
۸ انسیس ۲۴ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۳۰
۹ انسیس فلوئنت و گمبیت ۲۰ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۳۳۰
۱۰ متلب ۲۰ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۲۶۰
۱۱ کامسول ۲۰ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۲۹۰
۱۲ inventor ۲۴ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۵۰
۱۳ کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق ۲۰ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۰۰
۱۴ نقشه کشی و نقشه خوانی قطعات مکانیکی ۲۴ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۳۳۰
۱۵ تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) ۲۴ پنجشنبه ها ۲۱-۱۷ ۳۹۰
۱۶ طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی ۲۴ پنجشنبه ها ۱۷-۱۳ ۳۹۰
۱۷ دوره CFX ۲۴ پنجشنبه ها ۱۳-۹ ۳۰۰
۱۸ کلید فولاد ۸ پنجشنبه ها یک روزه ۲۱۰
۱۹ آباکوس پروژه محور ۳۲ پنجشنبه ها ۱۷-۱۴ ۴۷۰

 

 

برای ثبت نام دوره ها کلیک کنید .